ABOUT US

THE ADJUSTMENT เกิดจากความตั้งใจของเราพนักงานออฟฟิศที่เคยมีปัญหาการเจ็บและปวดจากการทำงาน 8 ชั่วโมง ที่หลายคนและหลายที่ทำงานอาจจะเคยมองข้ามและคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย เดี่ยวก็หายไปเอง สุดท้ายความปวดเมื่อยเล็กๆน้อยๆก็สะสมกลายเป็นความเจ็บป่วย ที่ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อการทำงานแต่รวมถึงชีวิตส่วนตัวด้วย เราจึงอยากแชร์ประสบการณ์ ช่วยแนะนำให้เราชาวออฟฟิศตระหนักถึงผลเสียในระยะยาว เพราะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือจัดโต๊ะทำงานเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้ทุกคนกลับมามีสุขภาพที่ดี แข็งแรงสดใส และมีความสุขในการทำงาน สามารถทำกิจกรรมที่ตัวเองรักได้เหมือนเดิม  BETTER LIFE BETTER YOU

  • ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญการประเมินผลทางด้านการยศาสตร์จากประเทศสหรัฐอเมริกา (Certified Ergonomics Assessment Specialist TM, The Back School of Atlanta, GA, USA)
  • ประกาศนียบัตรผู้ประสานงานทางด้านการยศาสตร์จากประเทศแคนาดา (Certified Ergonomics Coordinator, University of Fredericton, Canada)

  • ประสบการณ์ในการวางระบบการยศาสตร์ในออฟฟิศ (office ergonomics management) ในบริษัทชั้นนำจากประเทศสหรัฐอเมริกามามากกว่า 8 ปี 

  • ปริญญาโทด้านการบริหารการจัดการข้อมูลทางเทคโนโลยี University of Nottingham, UK

  • ปริญญาตรีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Pilipda Trakulsantirat (พิลิปดา ตระกูลสันติรัตน์)

Founder & Certified Ergonomics Assessment Specialist

Physical Therapists
ทีมนักกายภาพบำบัดที่มีใบประกอบวิชาชีพ และประสบการณ์เฉพาะทางด้านออฟฟิศ ซินโดรมมายาวนานจากโรงพยาบาลชั้นนำในกรุงเทพฯ