คุณเคยมีอาการเหล่านี้

หลังจากการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานใช่หรือไม่? 

ปวดศีรษะ

ปวดหลัง

ปวดไหล่

ปวดคอ

ถ้าองค์กรของคุณ.. ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานออฟฟิศและ 

ต้องการเพิ่มคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน

ให้เรา                      เป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและลดปัญหา    

ความเจ็บปวด เมื่อยล้าอันเกิดจากการทำงานของคุณ              

BENEFITS

 

OUR SERVICES

เรียนรู้วิธีการปรับสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสม การยืดเส้น (stretching) เบื้องต้น รู้จักการยศาสตร์ (Ergonomics) สาเหตุ อาการ และผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน
รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการปรับสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสม ที่โต๊ะทำงานของท่านเป็นรายบุคคล เพราะแต่ละคนมีสรีระ พฤติกรรม และลักษณะงานที่แตกต่างกัน
ตัวแทนพนักงานในองค์กรสามารถจัดระบบการให้คำแนะนำในการปรับสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสม ให้กับพนักงานภายใน องค์กรเองได้

OFFICE SYNDROME

AND EFFECTIVE SOLUTIONS

 

CONTACT US

Email Us..

Call Us..

+662-712-1314

 

3785/15 Rama 4 Road, Prakanong, Klongtuey, Bangkok 10110

02 712 1314

THE ADJUSTMENT CO., LTD.